GARANTIJA

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka būvdarbu garantijas termiņu 3 gadi, bet mēs ejam tālāk..
Garantija tiek dota ne tikai pašai ēkai, bet arī uzstādītajam aprīkojumam. Procedūra ir vienkārša – atklājoties defektiem, klients vēršas pie MUMS un defekti, savstarpēji vienojoties, tiek novērsti noteiktā laika periodā.

3 GADI 

Garantija attiecas uz visiem defektiem, kas radušies, izmantojot nekvalitatīvus materiālus, vai neatbilstošas montāžas rezultātā. Garantija ir spēkā no mājas pabeigšanas brīža.

5 GADI 

Garantija attiecas uz iekšējiem inženiertīkliem- apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmām. Minētais garantijas termiņš var atšķirties iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs tās tehniskajā dokumentācijā.

5 GADI 

Garantija attiecas uz Jūsu ēkas nesošo konstrukciju stiprību ietekmējošiem defektiem, pamatu un jumta tehniskajām īpašībām. Garantija ir spēkā no mājas pabeigšanas brīža.

PARTNERI

Mēs esam pārliecināti, ka, izvēloties sadarbības partneri, vispirms ir jārūpējas par savu klientu interesēm, jo tie ir mūsu partnera sniedzamo pakalpojumu vai produkcijas gala lietotāji.

2021. gadā esam uzsākuši sadarbību ar HANSAS flīžu tirguTŪKSTOŠ GRĪDU salonu, GRĪDASSEGUMI.LV un santehnikas tirdzniecības centru KOMFORTS. Turpmāk, realizējot savu sapni par māju ar DOMUS Eco, šajos tirdzniecības centros Jums tiek piemērotas īpašas atlaides izvēlētajām precēm no plašā flīžu un santehnikas klāsta. Jūs konsultēs DOMUS Eco klientiem individuāli piesaistīts profesionāls preču konsultants.

JUMTSLOGI UN DURVIS 

Staļi logi

Swedoor

SANTEHNIKA, APKURE, VENTILĀCIJA 

Siltumsūkņi


FLĪZES, LAMINĀTS, PARKETS

Hansas flīžu tirgusGrīdas segumi

Grīdas segumi


 +371 29 353 096
 [email protected]